<

Autor

Autorem wszystkich reportaży jest Skibek. Właścicielem autorskich praw majątkowych do zdjęć publikowanych na tej stronie jest firma „Skibek.pl”.
 

Skibek to ten pierwszy od prawej.