Wystawy

Póki, co niewiele.

Wystawy zbiorowe:
2018 – “Ochota na Ochotę” (wystawa pokonkursowa) – Galeria Obserwacja w Warszawie
2016 – “40 twarzy Bersza” – “Leica 6×7 Gallery” Warszawa; “Czerwony Atrament” Płock
2015 – “Portret” (wystawa pokonkursowa) – Kolski Klub Fotograficzny “FAKT” w Kole
2011 – “PTF w przestworzach” (fotografia lotnicza) – Galeria Wisła w Płocku
2009 – “Zaczarowany Płock” (wystawa pokonkursowa) – Ratusz w Płocku

Wystawy Indywidualne:
2015 – “Papierówki”Politechnika Warszawska