Wystawy

Póki, co niewiele.

Wystawy zbiorowe:
2016 – „40 twarzy Bersza” – „Leica 6×7 Gallery” Warszawa; „Czerwony Atrament” Płock
2015 – „Portret” (wystawa pokonkursowa) – Kolski Klub Fotograficzny „FAKT” w Kole
2011 – „PTF w przestworzach” (fotografia lotnicza) – Galeria Wisła w Płocku
2009 – „Zaczarowany Płock” (wystawa pokonkursowa) – Ratusz w Płocku

Wystawy Indywidualne:
2015 – „Papierówki”Politechnika Warszawska